Delegatura Rejonowa w Tarnowskich Górach

Kierownik

Piotr Mioduszewski

tel: 692-048-335, 695-220-170

Sekretarz/Skarbnik

Honorata Pomorska

tel: 663-900-638

Księgowa

Jolanta Krygier

tel: 507-823-138

Członek delegatury

Józef Stachura

Przewodniczący Zespołu Problemowego

Zbigniew Palian