Odznaczenia związkowe

 

Informujemy, iż czytelnie wypisane wnioski o nadanie odznaczeń podpisane przez dwóch członków Zarządu ROD należy składać do 28 lutego 2017r:

- w 1 egzemplarzu dla odznaki brązowej i srebrnej w Delegaturze

- w 2 egzemplarzach dla odznaki złotej i za zasługi w Delegaturze

 

Każdy przekazany przez Zarząd ROD wniosek musi zawierać szczegółowe indywidualne uzasadnienie. Wnioski poprawnie wypełnione przechodzą wstępną weryfikacje w Delegaturze a następnie opiniowane są w Komisji Odznaczeń działającej przy OZ Śląskim w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji wnioski zatwierdzane są przez Prezydium OZ a w przypadku odznaczeń wyższego stopnia przesyłane do akceptacji Krajowej Rady PZD.

Wnioski błędnie wypełnione lub z brakującymi danymi będą odrzucane przy wstępnej weryfikacji w Delegaturze.

 
Wnioski

Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużony Działkowiec"

Wniosek o nadanie odznaki "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców"