forget400-3.jpg

Wzory dokumentów dla Zarządów ROD

 

1. Inwentaryzacja rozrachunków z OFK - pobierz

 

2. Lista wypłaconych świadczeń od lipca 2022

- dokument word - pobierz

- dokument excel - pobierz

 

3. Roczna karta przychodów pracownika - pobierz

 

4. Zbiorówka bankowa i kasowa

- dokument word - bankowa - pobierz

- dokument word - kasowa - pobierz

- dokument excel - bankowa i kasowa - pobierz

 

5. Formularz wyliczenia opłaty wodnej i energetycznej - Kliknij a następnie zapisz na dysku

Pobrany na dysk formularz należy otworzyć w klasycznym programie Acrobat PDF (adobe acrobat) !

Po otwarciu w Acrobat PDF można do edytować, drukować i zapisywać

 

6. Prawo do działki:

 

7. Deklaracje podatkowe - podatek rolny i od nieruchomości, z uwagami z UM w Tarnowskich Górach

 

Drukuj E-mail