forget400-3.jpg

Plan szkoleń dla Zarządów - czerwiec 2024

1. Szkolenie z programu DGCS

Zapraszamy 18 czerwca o 17:00 na szkolenie z programu DGCS dla "nowych" Zarządów. Proszę o zgłoszenie się telefonicznie lub przez pocztę email. Proszę o przyniesienie komputera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

W przypadku braku zainstalowanego oprogramowania, proszę o wcześniejszy kontakt z delegaturą celem zainstalowania oprogramowania.

 

2. Szkolenie dla Zarządów ROD

25 i 26 czerwca o 16:30 odbędzie się szkolenie dla Zarządów ROD - przewidziany czas na szkolenie 4h

Proszę o zapisanie się na jeden z podanych terminów (po 20 ogrodów na każdy dzień).

W szkoleniu powinny uczestniczyć 2-3 osoby "funkcyjne" z Zarządu. 

Tematyka szkolenia:

- zakres obowiązków członków Zarządu

- obowiązki wynikające wprost ze Statutu PZD

- zasady i sposoby komunikacji Zarządu z działkowcami, delegaturą i Okręgiem PZD

- dokumentacja prac Zarządu i zasady pisania uchwał

- dokumentacja ogrodowa - przepisy podatkowe, infrastruktura, RODO

- dokumentacja działkowców - co powinna zawierać teczka działkowca

- zasady przypisania prawa do działki, członkostwo w PZD

- inwestycje prowadzone na ogrodzie - zasady

- dokumentacja z WZ i jej wpływ na funkcjonowanie ogrodu

- opłaty - jak zbieramy i na jakiej podstawie

- dokumentacja przekazywana do OFK - zasady podpisywania i opisywania faktur, raporty kasowe, dostęp do konta bankowego, umowy zlecenie i dokumentacja ZUS

 

 

 

 

 

Drukuj E-mail

Covid-19 - uchwały i pisma

Uchwała KZ 295/2020 - wytyczne dla członków PZD (15 październik 2020) - pobierz

Uchwała KZ 44/2020 - płatności w ROD - pobierz

Uchwała KZ 60/2020 - przebywanie na terenie ROD - pobierz

Uchwała KZ 71/2020 - zabezpieczenie ROD, przebywanie działkowców itp. - pobierz

Uchwała KZ 92/2020 - inwestycje - pobierz

Uchwała KZ 120/2020 - Walne Zebrania - pobierz

Interpretacja uchwały 120/2020 - pobierz

Uchwała KZ 143/2020 - informacje dot. epidemii Covid, funkcjonowania ROD- pobierz

Uchwała KZ 155/2020 - Walne Zebrania - zwiększenie limitu członków PZD do 150 - pobierz

Ogłoszenie w sprawie opłat - pobierz

 

Uchwały dotyczące przeprowadzania WZ w roku 2020:

Uchwała KR 2/2020 - pobierz

Uchwała KR 3/2020 - pobierz

Uchwała KR 4/2020 - pobierz

zwracamy uwagę na zapisy § 4 ust 5 uchwały nr 4/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca, zgodnie z którym Zarząd ROD jest obowiązany poinformować OZ (Delegaturę) o odstąpieniu od zwołania WZ w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.

Drukuj E-mail

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2