flowers400-2.jpg

Odsetki za zwłokę w płatnościach opłat ogrodowych

Zarząd uprawniony jest do naliczenia odsetek za zwłokę od dnia następnego po terminie płatności (tzn. termin płatności upływa 30 czerwca, Zarząd nalicza odsetki od 1 lipca). Jeśli jednak ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień wolny od pracy (święto, sobota lub niedziela), wówczas termin płatności upływa najbliższego dnia roboczego. Przy czym wydłużenie terminu płatności gdy jego koniec przypada w sobotę, dotyczy terminu zapłaty od roku 2017 (z uwagi na nowelizację KC art 115).
Odsetki możemy obliczyć korzystając z poniższego kalkulatora:

https://kalkulatory.gofin.pl/kalkulatory/kalkulator-odsetek-ustawowych


Nie naliczamy odsetek od odsetek.

Drukuj E-mail